Lidé u moře

Kdo jsou ti, co žijí u moře?

Odkud jsou?

Z moře? 

Ze země? 

Ze země za mořem? 

Potkali se ti všichni na okraji vln, kde mizí písek? 

Mizí písek ve vodě? 

Mizí voda v písku? 

Překrývá tu jeden svět jiný svět? 

Snaží se nás zaplavit hlubina a stáhnout nás do sebe?
Snaží se písek hlubinu zavalit svou masou 
a vytlačit z ní tmu na světlo? 
Vyvalit ryby na břeh 
nebo vtáhnout pozemského tvora do vody?
Přetlačuje se voda s pískem? 
Bojují spolu o tenkou linii, 
na jejíž jedné straně je mokro a na druhé sucho?
O hranici mezi chladem a teplem?
Mezi H2O a O2?


9. září 2023