Ráno poté

O focení a tak dále; Pouliční fotografie; Bungee Jumping

 přijde příboj

omyje tě

sebere ti vzduch

zahraje ti tmu a bezvědomí

steče z tebe zpátky tam
odkud přitekl

chaluhy zůstaly 
ve vlasech

kůže polepená
lasturami a zrnky písku

je z tebe mokrý
promrzlý 
tvor 
s vyvalenýma očima 
na těle řasy
škeble a písek
vycouváš z místa 
vymletého vodou 

a jdeš hledat 
teplo
abys mohla 
v klidu 
roztát


30. října 2022