Siegfried Hansen a zenové hádanky

Siegfried mě dohnal k tomu 
že
točím hlavou jako nikdy před tím
koukám pod auta 
stoly 
závěsy a do každé škvíry
svírám foťák nad propastí
chodím se zvednutýma rukama 
a očima se dotýkám všeho 
vážně úplně všeho 
co je i není na dosah

Shrnuto
stále častěji troufale opouštím sebe samu 
a vydávám se do světa 
jako svobodný
směle naladěný foťák.

Pokud jde o Siegfrieda
jemu se svět před objektivem staví do pozoru
pohyby vždycky ustrnou 
ve správný čas 
na správném místě 
kolečka zapadnou do sebe 
a duše zůstane stát

 co se jeví jako chlad
je ve skutečnosti ticho
zmáčknutím spouště je způsobil tam 
kde jinak vládne hluk a chaos
skládanka se mu na cestě od hlavy 
ke špičce prstu na spoušti
kalibruje krátký okamžik 
než vznikne harmonický soulad

stane se to tiše

bez fanfár a ovací 
do sebe zapadnou všechny dílky
aby vytvořily svébytný celek
aby zrychlily tep
aby do duše vklouzl pocit klidu.

Že proměňuje lidi v uzly

to je zase jiný příběh ...

18.listopadu 2022